"I have heard her."

แปลว่า:ฉันได้ยินเธอ

August 24, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/norto

Present perfect ควรจะแปลโดยมี "แล้ว" ลงท้ายประโยคได้นะครับ เช่น ฉันได้ยินเธอแล้ว แบบนี้น่าจะถูกต้องตามความหมายมากกว่า


https://www.duolingo.com/profile/MinniezNew

ฉันได้ยินเธอแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/TheNoonew

ฉันได้ยินเสียงของเธอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย