"Is she going to remember me?"

แปลว่า:เธอจะจำฉันได้มั้ย

August 25, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KulyisaTae

มั้ย...ภาษาสก้อย..เธอจะจำฉันได้ไหม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย