"What is the advantage of this technology?"

แปลว่า:อะไรคือข้อได้เปรียบของเทคโนโลยีนี้

August 27, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/cnananukul

ตอบถูกแล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย