"คุณเป็นคน"

แปลว่า:You are a person.

August 28, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nakorn7

คน กับ มนุษย์นี่ไม่เหมือนกันเหรอ ถึงตอบแล้วผิด

Learn English in just 5 minutes a day. For free.