"Τι πρόσθεσες;"

Translation:What did you add?

September 1, 2019

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/joeTatt1

Προσθέτω = I add........θα προσθέσω I will add.......πρόσθεσα = I added / did add (stress moves back and add α for ω for first person singular simple past .

September 1, 2019
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.