"Who will stay with me until tomorrow?"

แปลว่า:ใครจะอยู่กับฉันจนวันพรุ่งนี้

September 2, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมไปเลย


https://www.duolingo.com/profile/02MH3

จนถึงสิ จนซื่อๆว่าซั่นเขาสิรู้เรื่องติหญิง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย