"Tomorrow or on Friday"

แปลว่า:วันพรุ่งนี้หรือวันศุกร์

September 3, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/MSPK23

พิมพ์​ถูกแล้วบอกผิดหลายรอบแล้วน่ะไอเวร

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย