"Η άσπρη κατσίκα."

Translation:The white goat.

September 4, 2019

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/joeTatt1

Also goat = η γιδα. I think η κατσίκα = the nanny ( female) goat and the kid (baby goat) = το κατσίκι / κατσικάκι. The billy (male) goat = ο τράγος.

September 4, 2019
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.