"The woman eats."

Dịch:Người phụ nữ ăn.

June 18, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/RavenBa

câu này khó hiểu quá

June 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

chào bạn, bọn mình đang cố hạn chế bớt những câu tối nghĩa như thế này trong bản beta. :D

June 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/katecat179

Lúc bản tiếng Anh có "the" phải dịch thành "đó" mới đúng, khi dịch cả "đó" lại bị sai :(

June 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/linhtrinh.au

không có chữ "người" là sai?

August 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/pebum

Câu này ít gặp quá

September 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Dinh_chung_hieu

Eat co s mak

November 24, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.