1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He runs without shoes."

"He runs without shoes."

Dịch:Anh ấy chạy không có giày.

June 18, 2014

24 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/poohcoi

Anh ấy chạy không cần giầy


https://www.duolingo.com/profile/danielmatsuyama

Khác nghĩa mà bạn. "Không có"́ có thể anh ấy không có giầy ở nha, không có đôi nàò. Còn "không cần" thì có thể anh ấy có mà không muốn đi. Nó giống như "không có bạn gái" và "không cần bạn gái" ý.


https://www.duolingo.com/profile/trinhvu0

Anh ấy chạy chân đất" thì bị sai


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

sai chứ , hi hi . có thể anh ấy không có giày nhưng vẫn mang dép mà chạy thì sao . đâu có chạy chân đất . Bởi vậy trong câu người ta nói là không có giày thì bạn cứ dịch là không có giày cho chắc ăn


https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Vì khi mag giày phải mag 2 chiếc nên shoes ở số nhiều. Dịch là giày thôi đc rồi, ko nên dịch nhữg chiếc giày nghe thấy kì kì.


https://www.duolingo.com/profile/nhiha45

anh ấy xách giầy chạy :)


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

hi hi . Cũng có thể lắm chứ


https://www.duolingo.com/profile/donhatquang

chưa chắc đâu bạn! chạy bằng dép thì sao :v


https://www.duolingo.com/profile/Goodgirls3

Không có giày thì đạp ống chích thì sao ???? :v


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

Khi đó bạn nên ngửa mặt lên trời mà than " why do I die ? "


https://www.duolingo.com/profile/donhatquang

k giày thì chạy băng dép :v có ai nói "He runs without thongs" đâu :)


https://www.duolingo.com/profile/lovegerbera

trước thì bảo chính tả là "giầy" không phải "giày". giờ thì lại "giày" không phải "giầy"! Support ở đâu giúp cái lỗi này cái


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

theo Forum Soha Tra Từ thì chỉ có từ " giày" có ý nghĩa là "vật để đi ở chân, được làm bằng da, vải hay cao su, có đế, thường che kín cả bàn chân " chứ không có từ "giầy" .

vậy cho nên từ "giày" là chính xác , chứ không phải "giầy"


https://www.duolingo.com/profile/Thuylinh1112

tại sao đáp án là anh ý chạy không mang giày lại không đúng nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

đáp án " anh âý chạy không mang giày" sẽ tương ứng với câu đầu đề là " He runs without wearing shoes" . Ở đây câu đầu đề chỉ là " He runs without shoes" nghĩa là " Anh ấy chạy không giày"


https://www.duolingo.com/profile/congnguyen6

Anh ta chay chan khong ma cung sai


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

đầu đề là ' He runs without shoes' có nghĩa là " anh ấy chạy không có giày' . vậy mà các bạn cứ khăng khăng là " anh ấy chạy chân trần " hoặc " anh ấy chạy chân không " . Anh ấy chạy không mang giày nhưng có mang vớ thì sao , đâu có chân trần .

còn các đáp án của các bạn là " anh ấy chạy chân trần " hoặc " anh ấy chạy chân không " sẽ chỉ tương ứng với câu đầu đề tiếng Anh là " He runs in bare feet" , trong đó bare feet có nghiã là "chân trần' hoặc " chân không"

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.