Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She sees him."

Dịch:Cô ấy thấy anh ấy.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HongThieu

she sees him

1 năm trước

https://www.duolingo.com/icando842008

And she fall in love with him

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/CaoNgcVnKh

The new year and then we have to the other than that

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nguyentuan762519

Tai sao so it ma lai them s zay

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrucQuynhM

Vì she là số ít nên thêm 's'

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrucQuynhM

S là chỉ số ít và tên người

7 tháng trước