"She sees him."

Dịch:Cô ấy thấy anh ấy.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HongThieu

she sees him

1 năm trước

https://www.duolingo.com/icando842008

And she fall in love with him

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/CaoNgcVnKh

The new year and then we have to the other than that

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyentuan762519

Tai sao so it ma lai them s zay

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrucQuynhM

Vì she là số ít nên thêm 's'

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrucQuynhM

S là chỉ số ít và tên người

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/thnh358815

Vào góp vui ZFRB54

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.