"She sees him."

Dịch:Cô ấy thấy anh ấy.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HongThieu

she sees him

2 năm trước

https://www.duolingo.com/icando842008

And she fall in love with him

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/thuthy541624

She sees him dịch: cô ta thấy anh ta

1 năm trước

https://www.duolingo.com/CaoNgcVnKh

The new year and then we have to the other than that

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyentuan762519

Tai sao so it ma lai them s zay

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrucQuynhM

Vì she là số ít nên thêm 's'

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrucQuynhM

S là chỉ số ít và tên người

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/thnh358815

Vào góp vui ZFRB54

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/ngoc660916

Lúc có s lúc lại không thấy có s.. Rối..

3 tuần trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.