"She sees him."

Dịch:Cô ấy thấy anh ấy.

June 18, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HongThieu

she sees him

November 30, 2016

https://www.duolingo.com/profile/icando842008

And she fall in love with him

June 30, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NguynAnhTu532466

A sad story

February 25, 2019

https://www.duolingo.com/profile/TrucQuynhM

Vì she là số ít nên thêm 's'

December 31, 2017

https://www.duolingo.com/profile/thuthy541624

She sees him dịch: cô ta thấy anh ta

June 7, 2017

https://www.duolingo.com/profile/CaoNgcVnKh

The new year and then we have to the other than that

October 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/TrucQuynhM

S là chỉ số ít và tên người

December 31, 2017

https://www.duolingo.com/profile/thnh358815

Vào góp vui ZFRB54

August 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/MrTdesign

Ko có chữ thấy để chọn nha

May 31, 2019

https://www.duolingo.com/profile/CngV752917

chưa đọc được gì đã bị chấm sai rồi

July 14, 2019

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.