"Which is your book?"

Dịch:Quyển sách nào của bạn?

June 18, 2014

29 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/TrungPhamV

Hic coi lại nhé ad .minh dịch" Đâu là sách của bạn" sao lại sai

November 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/huongks6a

Mình cũng dịch như vầy nhưng đúng mà !?

April 11, 2018

https://www.duolingo.com/profile/phuhoangduc

which book is yours?

October 9, 2014

https://www.duolingo.com/profile/kimhoang_kimpooh

sách của bạn là cuốn nào?

June 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nhnnguyn98956

Ok

August 5, 2019

https://www.duolingo.com/profile/cunhan

"Sách nào là của bạn" cũng bị sai

December 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HaD1RO

Mình cũng v

July 23, 2018

https://www.duolingo.com/profile/CasseyNguyen2008

Me too

June 15, 2019

https://www.duolingo.com/profile/HanoiMinh

Phải là : quyển sách nào là của bạn

September 10, 2019

https://www.duolingo.com/profile/daophi

Quyển nào là sách của bạn?

June 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/laitd

cái nào là sách của bạn?

July 1, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lannguyenp

sach nao la cua ban

February 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/duytung10

chịu

March 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/MINHPHUONG148548

quyển sách của bạn thế nào

September 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/LieuLuu1

What is your book cũng dc mà sao nó ghi sai

October 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nguynhnggm7

Nao la quyen sach cua ban cung dc ma. S sai

May 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/KimHng533693

Người ta bắt nói tiếng anh mà nói tiếng việt là sai đúng r

July 22, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Bch437040

Quyển sách nào là của bạn?

August 4, 2018

https://www.duolingo.com/profile/PhamMinhTins

Cái nào là cuốn sách của bạn

August 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/PhamMinhTins

Câu này có tương đương với "which book is yours?"?

August 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ltng346002

phát âm khó nghe quá

August 28, 2018

https://www.duolingo.com/profile/TuanNguyen385123

Tôi trả lời là * sách nào của bạn ** còn máy trả lời _ cuốn nào của bạn.

August 30, 2018

https://www.duolingo.com/profile/doanhaian

Which is your book

September 26, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NguynThNho4

Sách nào là của bạn.

October 9, 2018

https://www.duolingo.com/profile/hellokaizen

Which ở đây là chủ ngữ phải k nhỉ

November 28, 2018

https://www.duolingo.com/profile/hellokaizen

Is nhanh = /is/

December 7, 2018

https://www.duolingo.com/profile/hellokaizen

Noii am

December 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/MiThng

Đáp án trên : "Quyển sách nào của bạn?"thì phải dịch là : Which book is yours?, Còn "Which is your book?" thif dich: "Nào là quyển sách của bạn?" : Cùng ý trên, sát với từ tiếng Anh, nhưng không sai ?!

July 22, 2019

https://www.duolingo.com/profile/hngh639011

Thiếu chữ quyển cx hk đc nr hic hic

September 18, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.