"The man calls his wife."

Dịch:Người đàn ông gọi cho vợ của mình.

June 18, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thangdn1304

Người đàn ông gọi điện cho vợ anh ấy ????? why wrong ad?

September 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/smartphonebank

câu trả lời là "người đàn ông gọi điện thoại cho vợ ông ấy" mà SAI???

April 21, 2015

https://www.duolingo.com/profile/luukieutructien

mình chính xác

February 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ttung94

*gọi cho vợ anh ấy sẽ sát từ hơn mà :'(

June 18, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.