"Bạn đang đi đâu?"

Dịch:Where are you off to?

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuongnga03109

What??? Why is it wrong to say "where are you going?"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/quangvy2216

i answer that too, i cann't understand!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ShyniBlue

me too...where are you going so right

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nqhuong8994

metoo ><

4 năm trước

https://www.duolingo.com/mitbuiviet

"Where are you going?" is such a question that is repeated a lot of time when I watch a film :( What's hell? the phrase "off to" is rarely used.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Shino_Mac

Có lẽ do phần này đang học về giới từ nên "where are you going" không được chấp nhận :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/mitbuiviet

Mình làm placement thôi đâu biết nó test những gì đâu, thì ít ra phải ra hai đáp án chứ, mình học một số ngôn ngữ khác, mặc dù không có trong bài học nhưng mình điền đáp án miễn đúng nghĩa nó vẫn cho qua mà.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Shino_Mac

Mình không chắc lắm, hôm trước mình làm phần này là lúc đến phần giới từ, chắc chương trình học muốn tập trung vào điểm chính nên không chấp nhận đáp án đúng tương tự. Biết thêm câu này cũng hay mà, mặc dù lúc đầu ơi ức chế :)))))

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.