"Tôi là cậu bé đó."

Dịch:I am the boy.

June 18, 2014

11 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/HaiLinhHoa

cậu bé đó là that boy mà @@


https://www.duolingo.com/profile/MissTrinh

chủ ngữ "tôi" đã được xác định nên dùng "the". Mình nghĩ thế.


https://www.duolingo.com/profile/vanbn

Tôi cũng dịch là I am that boy :( !


https://www.duolingo.com/profile/NguyenDat3

i'm that boy chứ @@


https://www.duolingo.com/profile/TunTrng

vi sao khong dung "that"???


https://www.duolingo.com/profile/tranbaongoc179

the hoặc that , mình hay điền là that @@


https://www.duolingo.com/profile/DuongHoang2

i am that boy..! @@!


https://www.duolingo.com/profile/thaole94

ủa, sao không được dùng "that" dzạ


https://www.duolingo.com/profile/KuroNguyen

tại sao lại là the mà không phải là that? :/

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.