"Những người phụ nữ"

Dịch:The women

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/CngOkio

À.mình bị sai cơ bản

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuongDuong

các bạn cho mình hỏi dùng woman với women trong trường hợp như thế nào, mình vẫn chưa hiểu khi nào dùng man / men woman/ women

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hatrang2003

Cách sử dụng: -Woman = số ít ; -Women = số nhiều ; -Man = số ít ; -Men = số nhiều

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.