"Những người phụ nữ"

Dịch:The women

June 18, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/CngOkio

À.mình bị sai cơ bản

August 16, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ThuongDuong

các bạn cho mình hỏi dùng woman với women trong trường hợp như thế nào, mình vẫn chưa hiểu khi nào dùng man / men woman/ women

October 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hatrang2003

Cách sử dụng: -Woman = số ít ; -Women = số nhiều ; -Man = số ít ; -Men = số nhiều

November 2, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.