"Pleaseno!"

Dịch:Làm ơn đừng!

4 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kenboy2288py

Dịch là "xin đừng" được không nhỉ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/huutuong1706

Me too

4 năm trước

https://www.duolingo.com/mainguyen501501

no you can

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangLap90

"Xin vui lòng, đừng" được không :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/mainguyen501501

rất thông minh

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Bon2007

chắc không !

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thattuc

Vui lòng không.. được ko ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenduythai143

please don't...

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dat_violet

không, làm ơn cũng có vấn đề

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lenguyenbakhang

Mình dịch câu này là " làm ơn , không !"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/JN93

mình dịch là "làm ơn đừng", đúng -- thích :))

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tuanlun

Xin vui lòng, đừng ko đc chấp nhận :v

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tuananh252

Thank you so much! This app very useful for me.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/sun_xiumin

please no

4 năm trước

https://www.duolingo.com/rongdenpvu

làm ơn không :)

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.