Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ đang ở đâu?"

Dịch:Where are they at?

4 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/danghaii

''where are they'' hay ''where are they at'' đều đúng, nhưng các bạn nên nhớ bài này chúng ta đang học về giới từ thì nên viết theo câu 2, vì đây chỉ là cái máy nó không thể linh hoạt như con người được.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vmk1714

khi nào thì cần dùng "at" vậy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/medusaa1

mình nghĩ '' where is she ?'' đã có nghĩ là cô ấy ở đâu rồi mà nhỉ.; đâu cần '' at ''

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phnglinh553287

Where they at

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thiencau

lúc nào dùng where are lúc nào dùng where is vậy các p. ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Le-Tien-Dung

Tùy theo chủ ngữ là số ít/số nhiều không đếm được hay số nhiều đếm được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thiencau

thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/WShiro

where are they

4 năm trước

https://www.duolingo.com/quynguyen1510

Where are they

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Uzumara123

where are they ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanCongVinh

ko dung where do they live dc à ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kyzoom

Where are they? Ok mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/0101010100

Câu này quá vớ vẩn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/leminhdat2812

where are they now = Where are they at? mà mình ghi (Where are they at) lại sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trmanh359537

Họ ở đâu ai biết sao hỏi tui :v

1 năm trước