"Họ đang ở đâu?"

Dịch:Where are they at?

June 18, 2014

4 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/danghaii

''where are they'' hay ''where are they at'' đều đúng, nhưng các bạn nên nhớ bài này chúng ta đang học về giới từ thì nên viết theo câu 2, vì đây chỉ là cái máy nó không thể linh hoạt như con người được.


https://www.duolingo.com/profile/vmk1714

khi nào thì cần dùng "at" vậy


https://www.duolingo.com/profile/thiencau

lúc nào dùng where are lúc nào dùng where is vậy các p. ?


https://www.duolingo.com/profile/Le-Tien-Dung

Tùy theo chủ ngữ là số ít/số nhiều không đếm được hay số nhiều đếm được

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.