1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Họ đang ở đâu?"

"Họ đang ở đâu?"

Dịch:Where are they at?

June 18, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/danghaii

''where are they'' hay ''where are they at'' đều đúng, nhưng các bạn nên nhớ bài này chúng ta đang học về giới từ thì nên viết theo câu 2, vì đây chỉ là cái máy nó không thể linh hoạt như con người được.


https://www.duolingo.com/profile/vmk1714

khi nào thì cần dùng "at" vậy


https://www.duolingo.com/profile/medusaa1

mình nghĩ '' where is she ?'' đã có nghĩ là cô ấy ở đâu rồi mà nhỉ.; đâu cần '' at ''


https://www.duolingo.com/profile/nhacanguye2

đúng rồi không cần at đâu bạn


https://www.duolingo.com/profile/thiencau

lúc nào dùng where are lúc nào dùng where is vậy các p. ?


https://www.duolingo.com/profile/Le-Tien-Dung

Tùy theo chủ ngữ là số ít/số nhiều không đếm được hay số nhiều đếm được


https://www.duolingo.com/profile/vngcthydip

Tại sao mk cx viết where are they at lại sai ???


https://www.duolingo.com/profile/VanCanThoN

A ! Mik ghi là "where are they now " nó ghi là đúng á

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.