1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "พี่สาวของฉันมีเสื้อผ้าจำนวนม…

"พี่สาวของฉันมีเสื้อผ้าจำนวนมาก"

แปลว่า:My elder sister has a load of clothes.

September 6, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/2KV73

My older sister has a lot of clothes


https://www.duolingo.com/profile/Nakorn7

My elder sister has a lot of clothes

Learn English in just 5 minutes a day. For free.