"The boy eats the apple."

Dịch:Cậu bé ăn quả táo.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dinhluan92

đứa nhỏ ăn quả táo

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.