1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The boys drink water."

"The boys drink water."

Dịch:Những cậu bé uống nước.

June 18, 2014

22 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/oOshbOo

Những bé trai uống nước

June 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Minh42257

Cảm ơn bạn.

October 30, 2018

https://www.duolingo.com/profile/thanh74147

Đã là cậu bé lại còn phải cậu bé trai.thế cậu bé là con gái ah

April 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/KhoiLeHoan1

Nhiều cậu bé đang uống nước

July 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Thu605013

Các cậu bé uống nước

June 17, 2018

https://www.duolingo.com/profile/hiu743707

Mình viết sai mà. Sơ xuất thôi

August 10, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Nguynhuynn18

Tôi thì vẫn còn đúng

September 15, 2018

https://www.duolingo.com/profile/tanthingoc

"những anh chàng uống nước" cũng đúng chứ

June 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/tuhpnguyen

bọn con trai uống nước

July 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/changchang27899

phần nói bị lỗi hay sao ý @@

October 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/PhamTruong9

đứa trẻ và cậu bé theo ngôn ngữ việt nàm đâu có khác nhau đâu

November 24, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minhtrit7

Boy mới được

March 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/trang331163

Những cậu bé uống nước" cũng bị coi là sai ah?

April 30, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hovannam

Sao lại the + danh từ số nhiều :3. Ad giai thich hộ với

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NguynThThu165767

'The' là dùng để xác định mà bạn. Giống như bạn biết trước cậu bé bạn sẽ nói 'the boy'

June 8, 2019

https://www.duolingo.com/profile/NguynNgcKh919671

The ở đây là đã xác định nên cho s cũng đc mà bạn

May 18, 2019

https://www.duolingo.com/profile/WebBrowser

Viết đúng rùi sao còn bảo có gó z

August 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hieuhoang1311

chán

December 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/XunM7

Khi nào "drink" , và khi nào dùng "dinks " ạ ?????

December 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/BnhMinh106403

Boys là những cậu bé sao lại thế day minh giải thích cho , s những thế boys là những cậu bé dung ai chui minh

April 28, 2019

https://www.duolingo.com/profile/ThuongNguy644993

Những cậu bé uống nước

July 10, 2019

https://www.duolingo.com/profile/NhtNamQhkh

Có gì sai

August 12, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.