"Cô ấy uống nước."

Dịch:She drinks water.

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenngocvu95

tại sao lại thêm "s" sau drink vậy mn?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LamKhacTri

Số ít

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/LinNguyn655046

ngôi thứ 3 số ít : he , she , it , những động từ này phải thêm S hoặc ES

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/Ran.Mori

chủ ngữ ở đây là ngôi thứ 3 số ít nên động từ theo sau phải thêm s

4 năm trước

https://www.duolingo.com/SunSun0402

she drinks water cũng đúng vậy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nil457024

mình trả lời như vậy bảo sai

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/SunSun0402

she drinks water cũng đúng vậy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tdngoclinh

tại sao có "the " cũng dc mà k có cũng được vậy nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/duykitta1999

''the'' đứng sau chủ từ vì vay ''the'' mag nghja là một djeu can ns trc do, ''the'' k lm anh huog den cau truc cau......

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ly9V1e

Gjdns f g, g

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.