"Το χρώμα του μήλου."

Translation:The color of the apple.

September 6, 2019

5 Comments


https://www.duolingo.com/profile/creyesm1992

What is the translation of "the color of my apple"? "το χρώμα του το μήλο μου" "το χρώμα του το μήλου μου"

September 6, 2019

https://www.duolingo.com/profile/troll1995

The definite article is also declined. So, you don't have to use it twice. It's to χρώμα του(=of the) μήλου μου (definite article in the right case+μου=my).

September 6, 2019

https://www.duolingo.com/profile/creyesm1992

Thanks troll!! Always alert :-)

September 6, 2019
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.