Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"A boy is a child."

Dịch:Một cậu bé là một đứa trẻ.

4 năm trước

3 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa