"A boy is a child."

Dịch:Một cậu bé là một đứa trẻ.

June 18, 2014

3 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.