Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He has a newspaper."

Dịch:Anh ấy có một tờ báo.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/CaptainSinbad

My WRONG answer "Anh ta có 1 tờ báo" T_T

4 năm trước

https://www.duolingo.com/viethung87186

Ai kêu viết số haha

4 năm trước

https://www.duolingo.com/sang952

He có nghĩa là nó tại sao sai?

4 năm trước