Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She cooks."

Dịch:Cô ấy nấu ăn.

4 năm trước

0 Nhận xét