Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tháng bảy"

Dịch:July

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Sonnhi87

july

4 năm trước

https://www.duolingo.com/DatQuang

July

4 năm trước