"Những con mèo của những đứa trẻ."

Dịch:The children's cats.

6/18/2014, 5:00:12 PM

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TcrownL

cats of the children

6/20/2014, 2:58:57 PM

https://www.duolingo.com/zxcvbmn

Cats of children

6/18/2014, 5:00:12 PM

https://www.duolingo.com/tin90x

the kids' cats

6/18/2014, 5:31:08 PM

https://www.duolingo.com/huudh

vừa trả lời như này bị sai, add vẫn chưa cập nhật thêm đáp án :(

9/27/2014, 12:49:19 PM

https://www.duolingo.com/thaochauuuu

tán thành hai ý kiến dưới

6/20/2014, 2:25:20 AM

https://www.duolingo.com/miu-soi_1994.

the cats sao sai trời

7/18/2014, 2:47:32 PM

https://www.duolingo.com/zoozii

sao cần phải có mạo từ "the" trước children vậy mn???

7/24/2014, 2:54:40 AM

https://www.duolingo.com/LeeMary1234

nẫy s' giờ lại 's

8/14/2014, 2:04:19 PM

https://www.duolingo.com/akiranin

s' là những danh từ số nhiều thêm cuối là s(the girls',the boys'...)(chẳng lẽ là the girls's).'s cho những danh từ số nhiều đặc biêt(the men's,the women's,the children,s...)

8/25/2014, 2:06:45 PM

https://www.duolingo.com/LeeMary1234

's là sở hữu cách nhưng trong bài này 's =s'

9/3/2014, 2:19:31 PM

https://www.duolingo.com/DragonThan

Gì kỳ vậy ghi đúng mà sao báo sai...

9/9/2014, 2:57:38 AM

https://www.duolingo.com/manhpham6

the kids' cats sao lại sai thế bạn ơi?

9/13/2014, 3:38:06 AM

https://www.duolingo.com/tearose279

the kid là số ít thì phải bạn ơi

9/25/2014, 4:07:03 AM

https://www.duolingo.com/kingsley2910

mình ghi "the child's cats" sao không đúng ta

9/14/2014, 2:06:24 PM

https://www.duolingo.com/inhVnHi

child - children: những đứa trẻ

9/16/2014, 1:30:14 PM
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.