1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "All plants need water and li…

"All plants need water and light."

Dịch:Tất cả những cái cây cần nước và ánh sáng.

June 18, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/anpt.qti

Tất cả thực vật cần nước và ánh sáng .(Đáp án) Toàn bộ thực vật cần nước và ánh sáng.

2 câu trên khác gì nhau nhỉ, sao mình dùng toàn bộ lại sai


https://www.duolingo.com/profile/LifeNoEasy

Thảm thực vật là vegetation.


https://www.duolingo.com/profile/BoNgcNguyn2

tất cả các loài thực vật cần nước và ánh sáng sao lại sai


https://www.duolingo.com/profile/NguyetTran265038

Plant: là" cây trồng" Tất cả những cây trồng cần nước và ánh sáng.


https://www.duolingo.com/profile/LifeNoEasy

All plants need water and light.Dịch là : "tất cả các cây cần nước và ánh sáng".Mới đúng.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.