1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "เธอได้ยินพวกเรา"

"เธอได้ยินพวกเรา"

แปลว่า:She hears us.

September 8, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/mwan14

พบในบทเรียนว่า"เธอได้ยินฉัน =You heard me." แต่ในข้อนี้เราตอบว่า "เธอได้ยินพวกเรา=She heard us." ทำไมจึงไม่ถูกคะ


https://www.duolingo.com/profile/bIBO937887

เพราะ ในบทนั้น แอป เขียนผิด แอป สับสน เลยทำให้คนเรียนสับสน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย