"ช้างนอน"

แปลว่า:The elephant sleeps.

September 9, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/mwan14

the cats run ถูก แต่ the elephants sleep ผิด จะทราบได้อย่างไรว่าช้างหรือแมวต้องเติม s เพราะไม่ได้บอกว่าหลายตัว


https://www.duolingo.com/profile/JonathanKl104115

ถ้าปนะธานเป็นเอกพจน์(หนึ่งเดีนว)​บุรุษที่3​ กิริยาเติมs.ครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย