"She writes over decades."

แปลว่า:เธอเขียนมาเป็นสิบปี

September 10, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SckC10

งงอ่ะ​

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย