"Please sign the contract."

แปลว่า:กรุณาลงชื่อสัญญานี้

September 10, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/muk395484

ก็เขียนถูกแล้วงัย ทำไมยังผิดอีกละ ?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย