1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Những người phụ nữ và những …

"Những người phụ nữ và những cô bé đọc."

Dịch:The women and the girls read.

June 18, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/cobapcl

Một câu không tròn nghĩa


https://www.duolingo.com/profile/NguyenHuongThom

Mình nghĩ câu hỏi không đúng lắm, read là một ngoại động từ cho nên phải thêm là đọc báo/ đọc sách..... để hoàn chỉnh câu.


https://www.duolingo.com/profile/vanyte

"the women and girls read" cũng đúng


https://www.duolingo.com/profile/datlst

mình làm tương tự

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.