https://www.duolingo.com/profile/NhungVCm

streak

Cho mình hỏi streak để làm cái gì thế? :)

June 19, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/pmyt

Streak thể hiện sự liên tục của bạn khi tham gia Duolingo :) Vì dụ bạn tham gia liên tục 100 ngày thì streak của bạn là 100.

June 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

đúng rồi bạn. mục đích là để động viên mọi người luyện tập Duolingo mỗi ngày, bên cạnh chức năng điểm kinh nghiệm và lên level

June 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NhungVCm

à hi mình cảm ơn :D

June 19, 2014
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.