Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I need an umbrella."

Dịch:Tôi cần một cây dù.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mekhantilus

Tôi cần một cái ô.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/sonicnghuynh

Tôi cần 1 cây dù vẫn đúng mà.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thuananh

phát âm an umbrella không rõ, không chuẩn lắm.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenbangvait

sao trên bài mình không thấy nó đọc câu nhỉ? K biết lỗi do máy hay do web ....

4 năm trước

https://www.duolingo.com/EXO-LLOVEEXO

"tôi cần một cái dù"được không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duongpt2

tôi cần một ô dù.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

It is going to rain. I need an umbrella.

3 năm trước