"They touch the elephant."

Dịch:Họ chạm vào con voi.

June 19, 2014

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NguynMnhHi14

"Họ sàm sỡ con voi ".Có sai không ?

February 12, 2018

https://www.duolingo.com/profile/milakia

hồi đó mình ghi sai thì nó ra kết quả là chạm lấy mà bây giờ ghi như thế thì lạ sai là sao. Mỗi câu dịch mỗi kiểu hả? cùng từ mà.

January 22, 2018

https://www.duolingo.com/profile/voledienvy47
July 28, 2016

https://www.duolingo.com/profile/leonadovanhxi

the đứng trước nguyên âm phải đọc là /ði/ chứ?

September 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/LKD2007

con voi bẩn vẫn chạm vào?

January 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/othanh4

chúng tôi không đươc à

July 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NguyenTanBuu

Chúng tôi là we bạn nhé. Ở đây chủ ngữ là they nghĩa là họ.

July 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThanhHuy512720

Con voi kiếm đâu mà chạm ?

September 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/inhNgocAnh

chạm vào voi thì phê

November 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nguyettruo6

Con voi chạm vào bạn và bạn chạm lại nó

March 10, 2018

https://www.duolingo.com/profile/thangmittet

Mã clb: 4BWBX9

July 31, 2018

https://www.duolingo.com/profile/lan70915

Nhiều câu nghĩa tek nào ý

June 22, 2019

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.