Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They touch the elephant."

Dịch:Họ chạm vào con voi.

0
4 năm trước

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/milakia
milakia
 • 11
 • 10
 • 5

hồi đó mình ghi sai thì nó ra kết quả là chạm lấy mà bây giờ ghi như thế thì lạ sai là sao. Mỗi câu dịch mỗi kiểu hả? cùng từ mà.

1
Trả lời6 tháng trước

https://www.duolingo.com/voledienvy47
0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/leonadovanhxi

the đứng trước nguyên âm phải đọc là /ði/ chứ?

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/LKD2007

con voi bẩn vẫn chạm vào?

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/othanh4

chúng tôi không đươc à

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 19
 • 15
 • 13
 • 13
 • 12
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1541

Chúng tôi là we bạn nhé. Ở đây chủ ngữ là they nghĩa là họ.

0
Trả lời1 năm trước

Thảo luận liên quan