Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They touch the elephant."

Dịch:Họ chạm vào con voi.

4 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynMnhHi14

"Họ sàm sỡ con voi ".Có sai không ?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/milakia

hồi đó mình ghi sai thì nó ra kết quả là chạm lấy mà bây giờ ghi như thế thì lạ sai là sao. Mỗi câu dịch mỗi kiểu hả? cùng từ mà.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/voledienvy47
2 năm trước

https://www.duolingo.com/leonadovanhxi

the đứng trước nguyên âm phải đọc là /ði/ chứ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LKD2007

con voi bẩn vẫn chạm vào?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/othanh4

chúng tôi không đươc à

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 23
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1608

Chúng tôi là we bạn nhé. Ở đây chủ ngữ là they nghĩa là họ.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhHuy512720

Con voi kiếm đâu mà chạm ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/inhNgocAnh

chạm vào voi thì phê

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyettruo6

Con voi chạm vào bạn và bạn chạm lại nó

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/thangmittet

Mã clb: 4BWBX9

2 tháng trước

Thảo luận liên quan