"The boy"

Dịch:Cậu bé

June 19, 2014

8 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/levu.creative

Mình dùng từ "chàng trai" mà trang này không hiểu. Nên có thêm từ này.


https://www.duolingo.com/profile/Bang_Lang

Dịch con trai là sai?


https://www.duolingo.com/profile/minhho1

câu này phải dịch là cậu bé này, vì có mạo từ The, nó khác với a boy, haiz


https://www.duolingo.com/profile/nguyencay_vn

nếu là a boy thì dịch là một cậu bé chứ..


https://www.duolingo.com/profile/TinhHlu

Làm sao nhập dc các chữ cái trong tiếng pháp từ bàn phím google

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.