"Cô ấy là một người phụ nữ và tôi là một cô gái."

Dịch:She is a woman and I am a girl.

June 19, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Bui_Duc

Sorry I just type confusion. I think I can reply correct it.ok

June 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/enteronlinebg

Tại sao câu đầu có is và câu sau không có is và thay vào là am vậy các bác các chú?

July 9, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nguyenhuun4

i am , you are .. he she is . học cách chia động từ kìa bạn

July 9, 2014

https://www.duolingo.com/profile/phamduong1405

vì she phải đi với is.............còn I thì phải đi với am

August 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thanhphat0125

lân sâu ko được gõ sai nửa nghe chưa

July 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Nam_David

He he...

July 6, 2014

https://www.duolingo.com/profile/enteronlinebg

Thanks!

July 9, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nintiendo

Sao không nói lại được nhỉ, micro cho ghi có đúng 1 lần!!!

July 23, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Cao-dien18

Micro của t ghi lại đc may lần

August 22, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.