"Cô ấy là một người phụ nữ và tôi là một cô gái."

Dịch:She is a woman and I am a girl.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Bui_Duc

Sorry I just type confusion. I think I can reply correct it.ok

4 năm trước

https://www.duolingo.com/enteronlinebg

Tại sao câu đầu có is và câu sau không có is và thay vào là am vậy các bác các chú?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenhuun4

i am , you are .. he she is . học cách chia động từ kìa bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phamduong1405

vì she phải đi với is.............còn I thì phải đi với am

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhphat0125

lân sâu ko được gõ sai nửa nghe chưa

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Nam_David

He he...

4 năm trước

https://www.duolingo.com/enteronlinebg

Thanks!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nintiendo

Sao không nói lại được nhỉ, micro cho ghi có đúng 1 lần!!!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Cao-dien18

Micro của t ghi lại đc may lần

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.