"You see birds."

Dịch:Bạn thấy những con chim.

June 19, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/rubymin

bạn thấy đàn chim có đúng ko?


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

mình nghĩ từ "đàn chim" (số ít - một đàn chim) nghĩa xa với "những con chim" (số nhiều) lắm bạn.


https://www.duolingo.com/profile/babyrin

Bạn thấy bầy chim


https://www.duolingo.com/profile/thaokhe

tai sao see trong trường hợp này khong có s ban nhi ?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.