"Yes or no?"

Dịch:Có hay không?

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cspower

Đúng hay sai?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

trong quá trình làm bài nếu đáp án đúng của bạn không được chấp nhận, làm ơn bấm nút báo lỗi để bọn mình có thể cập nhật đáp án đó vào hệ thống. Cảm ơn bạn :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Đúng hay sai sẽ là True or False?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Jokohama

Đúng rồi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/mai1712

đúng hay sai/ có hay không chứ sao lại là đúng hay không

4 năm trước

https://www.duolingo.com/fukuzawaYukichi

Đúng hay sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/daudo_family

đồng ý hay không đồng ý !?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.