"Yes or no?"

Dịch:Có hay không?

June 19, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/cspower

Đúng hay sai?


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

trong quá trình làm bài nếu đáp án đúng của bạn không được chấp nhận, làm ơn bấm nút báo lỗi để bọn mình có thể cập nhật đáp án đó vào hệ thống. Cảm ơn bạn :)


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Đúng hay sai sẽ là True or False?


https://www.duolingo.com/profile/mai1712

đúng hay sai/ có hay không chứ sao lại là đúng hay không


https://www.duolingo.com/profile/daudo_family

đồng ý hay không đồng ý !?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.