"The women"

Dịch:Những người phụ nữ

June 19, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/TrinhNTK

một cũng được mà


https://www.duolingo.com/profile/NguyenDuyAnh

Women là số nhiều của Woman, nên không thể là một.


https://www.duolingo.com/profile/phuongcsa

đàn bà sao ko đúng ta :v


https://www.duolingo.com/profile/NhaNhu357

Câu này dùng trơ chủ ngữ là women có ý chung chung. Khi dùng the women thì mang ý nhấn mạnh hơn phải không mn?


https://www.duolingo.com/profile/pmyt

Bạn xem cách dùng mạo từ tại đây :https://www.duolingo.com/comment/3850844

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.