"Thewomen"

Dịch:Những người phụ nữ

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrinhNTK

một cũng được mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenDuyAnh

Women là số nhiều của Woman, nên không thể là một.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phuongcsa

đàn bà sao ko đúng ta :v

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NhaNhu357

Câu này dùng trơ chủ ngữ là women có ý chung chung. Khi dùng the women thì mang ý nhấn mạnh hơn phải không mn?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
  • 25
  • 25
  • 23
  • 9
  • 6
  • 5

Bạn xem cách dùng mạo từ tại đây :https://www.duolingo.com/comment/3850844

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.