"I have the fish."

Dịch:Tôi có con cá.

June 19, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/binhtran89

have có nhiều nghĩa mà trong đó cũng có nghĩa là ăn

June 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

mình sẽ cân nhắc đáp án này.

June 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

trong quá trình làm bài nếu đáp án đúng của bạn không được chấp nhận, làm ơn bấm nút báo lỗi để bọn mình có thể cập nhật đáp án đó vào hệ thống. Cảm ơn bạn :)

June 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/TaiPhuong

Minh gõ "I have a fish" cũng không được chấp nhận à?

July 3, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Lequangtrung

why is the answer " i have a fish" wrong?

July 8, 2014

https://www.duolingo.com/profile/quocbao1501

họ có nói chỉ có 1 con đâu!

July 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/PecoPeco1

nhung "have" vẫn được hiểu là ăn hoặc uống mà, nên chấp nhận nhiều dấp án đúng thì hay hơn chi quy tắt 1 dáp án

July 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/quocbao1501

1,mình ko bảo "have" là ăn sai 2,bạn viết chữ "đáp án" sai chính tả nặng!PecoPeco1 ạ

August 5, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.