"Dân số của nước Pháp là gì?"

Dịch:What is the population of France?

June 19, 2014

2 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/QuanNuclea

What is France's population? ko đúng ah


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

trong quá trình làm bài nếu đáp án đúng của bạn không được chấp nhận, làm ơn bấm nút báo lỗi để bọn mình có thể cập nhật đáp án đó vào hệ thống. Cảm ơn bạn :)

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.