"Cô ấy đưa cho tôi cái xe của mình."

Dịch:She gives me her car.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Judastran

Chỉ nói cái xe thì k thể bắt buộc là "car" được

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

đáp án tiếng Việt nghĩa hơi chung chung. nên là "xe hơi" hơn là "xe", mình nghĩ vậy.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.