Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/saigonmua

Biển đong

thú vị quá

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Duo là trang web để học ngoại ngữ và forum chỉ dành cho các câu hỏi liên quan đến việc học, bạn vui lòng không spam forum nhé!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/saigonmua

:v

4 năm trước