Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He returns the hat."

Dịch:Anh ấy trả lại cái mũ.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/UayEt
UayEt
  • 25
  • 20
  • 1303

Mọi người ơi "Anh ấy quay lại cái mũ" sao k đúng vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HoaXngRng15

"Anh ấy quay lại cái mũ" là nghĩa gì bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NhtLinhTrn4

Anh ấy trả cái mũ lại sai?

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/kaitoukid12

chịu rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tai841184

Sao lại ko có chữ "cái" mà đáp án lại ghi lại có chữ"cái "là sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lehien1989

Sao mình ghi là anh ta trả lại cái mũ thì lại sai hả mọi người

1 năm trước

https://www.duolingo.com/innaho932004

wait....what

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Anna346369

Anh ấy trả cái mũ lại cũng được mà

10 tháng trước