1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He returns the hat."

"He returns the hat."

Dịch:Anh ấy trả lại cái mũ.

June 19, 2014

8 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/UayEt
  • 1694

Mọi người ơi "Anh ấy quay lại cái mũ" sao k đúng vậy

March 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/HoaXngRng15

"Anh ấy quay lại cái mũ" là nghĩa gì bạn

July 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Anna346369

Anh ấy trả cái mũ lại cũng được mà

November 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NhtLinhTrn4

Anh ấy trả cái mũ lại sai?

July 14, 2018

https://www.duolingo.com/profile/quoccuong54

returns trở lại ko đúng à

August 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/kaitoukid12

chịu rồi

January 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Lehien1989

Sao mình ghi là anh ta trả lại cái mũ thì lại sai hả mọi người

April 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/AFK.Gau

Đm. Chiếc mũ và cái mũ khác nhau à vãi thật @@@

May 27, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.