"Hereturnsthehat."

Dịch:Anh ấy trả lại cái mũ.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/UayEt
UayEt
  • 25
  • 20
  • 1423

Mọi người ơi "Anh ấy quay lại cái mũ" sao k đúng vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HoaXngRng15

"Anh ấy quay lại cái mũ" là nghĩa gì bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NhtLinhTrn4

Anh ấy trả cái mũ lại sai?

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/kaitoukid12

chịu rồi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tai841184

Sao lại ko có chữ "cái" mà đáp án lại ghi lại có chữ"cái "là sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lehien1989

Sao mình ghi là anh ta trả lại cái mũ thì lại sai hả mọi người

1 năm trước

https://www.duolingo.com/innaho932004

wait....what

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Anna346369

Anh ấy trả cái mũ lại cũng được mà

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.