1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Ở bất kỳ thời gian nào"

"Ở bất kỳ thời gian nào"

Dịch:At any time

June 19, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/tuilaphuvuong

Dùng anytime hay tách rời any time


https://www.duolingo.com/profile/hoangdieugreen

sao whenever lại không đc ạ?


https://www.duolingo.com/profile/AnhNguyn587715

Time = ti i mầy really ?? XD


https://www.duolingo.com/profile/NerosLong

Time có s ko ad


https://www.duolingo.com/profile/yenngoc0901

time không có s vì nó là uncountable noun


https://www.duolingo.com/profile/HieuThaoNg

time chỉ có s khi đó là số lần như: 2 times, 3 times...


https://www.duolingo.com/profile/Tao_Kae_Noi

Nên có thêm đáp án : Whenever

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.