Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ở bất kỳ thời gian nào"

Dịch:At any time

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tuilaphuvuong

Dùng anytime hay tách rời any time

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangdieugreen

sao whenever lại không đc ạ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NerosLong

Time có s ko ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/yenngoc0901

time không có s vì nó là uncountable noun

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuThaoNg

time chỉ có s khi đó là số lần như: 2 times, 3 times...

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tao_Kae_Noi

Nên có thêm đáp án : Whenever

4 năm trước