"Ở bất kỳ thời gian nào"

Dịch:At any time

June 19, 2014

4 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/tuilaphuvuong

Dùng anytime hay tách rời any time


https://www.duolingo.com/profile/hoangdieugreen

sao whenever lại không đc ạ?


https://www.duolingo.com/profile/Hoangminhduc92

Whenever: là bất cứ khi nào


https://www.duolingo.com/profile/AnhNguyn587715

Time = ti i mầy really ?? XD

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.