"Ở bất kỳ thời gian nào"

Dịch:At any time

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tuilaphuvuong

Dùng anytime hay tách rời any time

1 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhNguyn587715

Time = ti i mầy really ?? XD

1 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.