"The boy eats an apple and I eat bread."

Dịch:Cậu bé ăn một quả táo và tôi ăn bánh mì.

June 19, 2014

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/titanic1412

and ở đây ko dùng chuyển được thành " còn ( còn lại ) " à

June 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/DavidHector180

Bạn nam cũng được mà :(

June 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thanhthanhtuyen

tại sao bread không dùng mạo từ vậy?

June 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Ngan12345

"cậu bé ăn quả táo và tôi ăn bánh mì" không được hả ta? :3

June 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/GauPanda

Có an mà bạn.

July 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/DUngNguyen959444

CHữ còn nghe hay hơn

June 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lammv

Cậu trai ăn táo và tôi ăn bánh mì

June 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ThanhGiang1

sao k nghe thấy gì hết. bỏ qua mất 1 tim :'(

June 25, 2014

https://www.duolingo.com/profile/huytrnl110

sao vầy

July 1, 2014

https://www.duolingo.com/profile/doanbuithaonhi

dsbghujghdgfujghjkfhjdfhurewhujgjwrhhhhhhhhhhhhhrwhurw

July 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Nhanmai

Trường hợp này dùng từ còn đúng hơn và.

July 3, 2014

https://www.duolingo.com/profile/doanbuithaonhi

uep98ueu23irjijrijirj1j

August 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/doanbuithaonhi

hcwbjfnenhgtryhjkjhgtrhjkhyjkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkklllllllllllllllllllllluuuuuuuuuuuuooooooooooooooooooooooobbbbbbbbbbbgggggggggghhhhhhhhhhhhhddddjkkkkkklll;',mnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnytyt66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggy7uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyghgggggggggggggggggggggggjjjjjjjjjjjjjjjjjjjllllllllllllppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

August 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nguyen.pet

Khong cho gi bang so

October 20, 2014

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.